Brooklyn Aquarium Society - Public Forum

Brooklyn Aquarium Society - Public Forum (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/index.php)
-   General Discussion (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/forumdisplay.php?f=4)
-   -   9/12/14 Meeting - I'm bringing... (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/showthread.php?t=1809)

elcue September 10th, 2014 06:31 PM

9/12/14 Meeting - I'm bringing...
 
:swim::swim: To start off the new season I'll be bringing one month old Betta ocellata fry, some of which are close to an inch. I was told that these can be hard to come by, I don't know as I had never heard of them before our last meeting. I know that they are not rare at my house :):) They are mouthbrooding bettas. I'm also bringing Betta smaragdina.

http://forum.brooklynaquariumsociety...&pictureid=102

MRLIMPET September 10th, 2014 08:25 PM

How large are the parents?

elcue September 12th, 2014 12:42 PM

Approx. 3.5"

dabaongayyeu October 26th, 2016 02:38 AM

Quote:

Originally Posted by elcue (Post 4167)
Approx. 3.5"

<br /> <br /> http://i.imgur.com/dhko7Ot.png

THIẾT KẾ WEB T*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th*ch, phong thủy, v*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c*a h*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN


CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng
Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng
Seo google adword
RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG
Với 2,000,000 bạn sẽ có:

- Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th*nh viên).

- Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v* diễn đ*n lớn

- Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th*nh viên)


Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu*n v*o b*i viết n*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph*) - 0902.836.561
+ Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
+ Website: ThietKeWebChuyen. com

dabaongayyeu November 1st, 2016 05:30 AM

Quote:

Originally Posted by dabaongayyeu (Post 4831)
<br /> <br /> http://i.imgur.com/dhko7Ot.png THIẾT KẾ WEB T�*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th�*ch, phong thủy, v�*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c�*a h�*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng. TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN CÁC DỊCH VỤ KHÁC: Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng Seo google adword RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG Với 2,000,000 bạn sẽ có: - Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th�*nh viên). - Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v�* diễn đ�*n lớn - Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th�*nh viên) Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu�*n v�*o b�*i viết n�*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây) + 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph�*) - 0902.836.561 + Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt + Website: ThietKeWebChuyen. com

http://i.imgur.com/dhko7Ot.png

THIẾT KẾ WEB T*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th*ch, phong thủy, v*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c*a h*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN


CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng
Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng
Seo google adword
RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG
Với 2,000,000 bạn sẽ có:

- Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th*nh viên).

- Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v* diễn đ*n lớn

- Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th*nh viên)


Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu*n v*o b*i viết n*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph*) - 0902.836.561
+ Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
+ Website: ThietKeWebChuyen. com


All times are GMT -4. The time now is 06:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

Page generated in 0.04158 seconds with 10 queries