Brooklyn Aquarium Society - Public Forum

Brooklyn Aquarium Society - Public Forum (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/index.php)
-   WTB - (Want-To-Buy) (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Anostomus anostomus (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/showthread.php?t=2081)

nds1971 May 10th, 2016 06:37 PM

Anostomus anostomus
 
Hi - Looking for one or two Anostomus anostomus - red fin headstanders.
I have other headstanders in my freshwater tank - but having trouble finding the original striped headstanders that used to be moe common when I was a kid. Happy to buy or trade - nds1971@gmail.com

:fishy:

dabaongayyeu October 23rd, 2016 11:15 PM

Quote:

Originally Posted by nds1971 (Post 4746)
Hi - Looking for one or two Anostomus anostomus - red fin headstanders. <br /> I have other headstanders in my freshwater tank - but having trouble finding the original striped headstanders that used to be moe common when I was a kid. Happy to buy or trade - <a href="mailto:nds1971@gmail.com">nds19 71@gmail.com</a> <br /> <br /> <img src="images/smilies/imported/fishy.gif" border="0" alt="" title="Fishy" smilieid="91" class="inlineimg" />

<br /> <br /> http://i.imgur.com/dhko7Ot.png

THIẾT KẾ WEB T*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th*ch, phong thủy, v*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c*a h*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN


CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng
Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng
Seo google adword
RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG
Với 2,000,000 bạn sẽ có:

- Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th*nh viên).

- Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v* diễn đ*n lớn

- Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th*nh viên)


Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu*n v*o b*i viết n*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph*) - 0902.836.561
+ Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
+ Website: ThietKeWebChuyen. com

dabaongayyeu October 24th, 2016 02:33 PM

<p>
Quote:

Originally Posted by dabaongayyeu (Post 4829)
<br /> <br /> <img src="http://i.imgur.com/dhko7Ot.png" border="0" alt="" /></p> <p> </p> <p><font color="#141414">THIẾT KẾ WEB T�*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)</font></p> <p> </p> <p><font color="#141414">Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th�*ch, phong thủy, v�*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c�*a h�*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.</font></p> <p> </p> <p><font color="#141414">TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN</font></p> <p> </p> <p> </p> <p>CÁC DỊCH VỤ KHÁC:</p> <p> </p> <p><font color="#1D2129"><font size="4">Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng</font></font></p> <p><font color="#1D2129"><font size="4">Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng</font></font></p> <p><font color="#1D2129"><font size="4">Seo google adword</font></font></p> <p><font color="#1D2129"><font size="4">RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG</font></font></p> <p><font color="#1D2129"><font size="4"> Với 2,000,000 bạn sẽ có:</font></font></p> <p> </p> <p><font size="4"><font color="#1D2129">- Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th�*nh viên).</font></font></p> <p> </p> <p><font size="4"><font color="#1D2129">- Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v�* diễn đ�*n lớn</font></font></p> <p> </p> <p><font size="4"><font color="#1D2129">- Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th�*nh viên)</font></font></p> <p> </p> <p><font color="#141414">Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu�*n v�*o b�*i viết n�*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)</font></p> <p> </p> <p><font color="#141414">+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph�*) - 0902.836.561</font></p> <p><font color="#141414">+ Email: </font><a href="mailto:NgocTran@ThietKeWebChuyen.com&qu ot;>NgocTran@ThietKeWebChuyen.com</a><font color="#141414"> - SKYPE: confirmdnt</font></p> <p><font color="#141414">+ Website: ThietKeWebChuyen. com</font>

</p> <p> </p> http://i.imgur.com/dhko7Ot.png

THIẾT KẾ WEB T*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th*ch, phong thủy, v*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c*a h*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN


CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

Quản lý nội dung Fanpage: 900,000 VNĐ/ Tháng
Quản lý nội dung Webstie: 700,000 VNĐ/ Tháng
Seo google adword
RAO VẶT TRỌN GÓI CHỈ VỚI 2,000,000 / THÁNG
Với 2,000,000 bạn sẽ có:

- Đăng 1000 nhóm facebook/tháng (mỗi nhóm từ 5,000 -> 100,000 th*nh viên).

- Đăng 1000 tin/tháng web rao vặt v* diễn đ*n lớn

- Đăng 1000nhóm/tháng google plus (mỗi nhóm từ 1000 -> hơn 10,000 th*nh viên)


Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu*n v*o b*i viết n*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph*) - 0902.836.561
+ Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
+ Website: ThietKeWebChuyen. com


All times are GMT -4. The time now is 03:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

Page generated in 0.04184 seconds with 10 queries