Brooklyn Aquarium Society - Public Forum

Brooklyn Aquarium Society - Public Forum (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/index.php)
-   Reef Discussion (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/forumdisplay.php?f=2)
-   -   POLYPS (http://forum.brooklynaquariumsociety.org/showthread.php?t=1791)

robertprice July 19th, 2014 10:57 PM

POLYPS
 
Are the round flat polyps on the live rock in Petco on 86th Street photosynthetic or strictly carnivorous?

stevem November 2nd, 2014 09:50 PM

most polyps are photosynthetic, but can't say without a picture.
If they are polyps or Zoanthids they are photosynthetic.

robertprice November 3rd, 2014 09:45 AM

BEST ANSWER TO POLYPS - STEVEM

ngbaonhiphi September 25th, 2016 12:36 PM

Quote:

Originally Posted by robertprice (Post 4328)
BEST ANSWER TO POLYPS - STEVEM

http://i.imgur.com/dhko7Ot.png

THIẾT KẾ WEB T*I THIETKEWEBCHUYEN .COM THEO YÊU CẦU TRỌN GÓI CHỈ 1.990.000 VND - 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc)

Trang web sẽ thiết kế giao diện theo yêu cầu riêng, hợp sở th*ch, phong thủy, v*n mệnh… để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công ty, c*a h*ng … để bạn phát triển kinh doanh không ngừng.

TRANG WEB SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

Hãy liên hệ thông tin bên dưới ( không bình lu*n v*o b*i viết n*y vì mình không xem lại tin nhắn tại đây)

+ 0986.184.211 (VIBER-ZALO) (Mr. Ngọc) ( bạn có thể nhắn tin để yêu cầu gọi lại miễn ph*) - 0902.836.561
+ Email: NgocTran@ThietKeWebChuyen.com - SKYPE: confirmdnt
+ Website: ThietKeWebChuyen. com


All times are GMT -4. The time now is 07:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.

Page generated in 0.05198 seconds with 10 queries